Tag Archives: طراح 98

طراحی و ابزارهای مورد نیاز

در مورد طراحی پایه یک سایت چند ابزار خیلی پر کاربرد را با هم مرورمیکنیم که نیاز این چند ابزار مستلزم یادگیری متوسط شما از امکانات خیلیابتدایی آنها میباشد. 1. ابزار شیپ و زیر مجموعه های آن - Rectangle tool 2. ابزار پن تول {Pen Tool} که ابزاری خیلی حرفه ای برای خلق خیلی از قسمتهای فانتزی یک طراحی وب به آن ...